ประโยชน์ของ ฟูคอยแดน

สารคดี ประโยชน์ของ สาหร่าย ฟูคอยแดน

สารอาหารฟูคอยแดน (Fucoidan)

เป็นสารอาหารที่สกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลที่อยู่ใต้ท้องทะเลลึก
สารอาหารทางการแพทย์อันดับ 1 ผลการวิจัยกว่า 1000 ฉบับ มีความปลอดภัยสูง ช่วยบำรุงไต มีผู้ใช้มากกว่าล้านคนทั่วโลก ตลอด 10ปี และมีผลลัพธ์ชัดเจน

ฟูคอยแดน สารอาหารที่ได้รับการยีนยันทางการแพทย์ระดับโลก

สาหร่าย ฟูคอยแดน (Fucoidan) ช่วยเสริมสร้างสุขภาพของไต

ไตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการขับถ่ายของเสียออกไปจากร่างกาย
ดังนั้น การทำงานของไตที่ดีจะทำให้สุขภาพดีด้วย

การศึกษาวิจัยทางการแพทย์ จาก 4แหล่ง 4 ผลการวิจัย พบว่า ฟูคอยแดน มีบทบาทสำคัญในการดูแลการทำงานของไตให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

เอกสารอ้างอิง / Reference เกี่ยวกับงานวิจัยสาหร่าย ฟูคอยแดน

 • Dittrich S, Lippek F, Gratopp A. Grosse-Siestrup C, Lange PE. Buhrer C, Clin Exp Pharmacol Physiol. 2002 Oct 29(10):909-14
 • Ruehl ML, Orozco JA, Stoker MB, McDonagh PF, Coull BM, Ritter LS. Neurol Res. 2002 Apr;24(3):226-32.
 • Zhang Q, Li Z, Xu Z, Niu X, Zhang H. Planta Med. 2003 Jun;69(6):537-41.
 • Zhang Q, Li N, Zhao T, Qi H, Xu Z, Li Z. Phytother Res. 2005 Jan;19(1):50-3
 • List Item

ช่องข่าวดัง ABC News เกี่ยวกับ ฟูคอยแดน ผลวิจัยทางด้านสุขภาพที่มหัศจรรย์

ฟูคอยแดน ช่วยผู้ป่วยโรคไต ได้อย่างไร ??

ฟูคอยแดน ช่วยกระตุ้นการกำจัดเซลล์ร้าย เซลล์เนื้อร้าย

ฟูคอยแดน ยังพิสูจน์ได้ว่าช่วยในการกำจัดเซลล์ที่เป็นอันตราย หรือ เซลล์เนื้อร้าย ซึ่งปกติเกิดขึ้นได้โดยกระบวนการ Apoptosis ชื่อกระบวนการดังกล่าวนี้เป็นศัพท์เทคนิค ที่ใช้สำหรับกระบวนการเผาผลาญเซลล์ และทำให้ตายไป

ฟูคอยแดนจะช่วยกระตุ้นกระบวนการ Apoptosis ให้ทำงานเหมาะสมตามธรรมชาติ โดยระบบ Apoptosis นี้ เป็นระบบที่สิ่งมีชีวิตใช้กำจัดเซลล์ที่เป็นอันตราย และ จัดการกับดีเอ็นเอของเซลล์ร้ายนั้น

เอกสารอ้างอิง / References

 • Haneji K, Matsuda T, Tomita M, Kawakami H, Ohshiro K, Uchihara JN, Masuda M, Takasu N, Tanaka Y, Ohta T, Mori N. Nutr Cancer. 2005;52(2):189-201.

 • Itoh H. Noda H, Amano H, Zhuang C, MizunoT, Ito H Res. 1993 Nov-Dec;13(6A):2045-52

 • Maruvama H, Tamauchi H, Hashimoto M, Nakano T. In Vivo. 2003 May-Jun;17(3):245-9

 • Riou D, Colliec-Jouault S, Pnczon du Sel D, Bosch S, Siavoshian S, Le Bert V, Tomasoni C, Sinquin C, Durand P, Roussakis C. Anticancer Res. 1996 May-Jun;16(3A):1213-8.

ประโยชน์ของ ฟูคอยแดน Fucoidan โดยคุณหมอ Dr Michael Johnson

ฟูคอยแดน กับ การสร้างเซลล์ใหม่

งานวิจัยหลายชิ้น พบว่าฟูคอยแดนมีความสามารถในการสร้างเซลล์ใหม่ โดยช่วยเสริมการทำงานของสเต็มเซลล์ที่ทำให้ร่างกายสามารถสร้างเซลล์ทดแทนเซลล์ที่ตายแล้วได้ จึงทำให้สร้างเนื้อเยื่อและอวัยวะใหม่ได้ นอกจากนี้ฟูคอยแดนยังช่วยชะลอความชรา การศึกษายังพบอีกว่า ฟูคอยแดนมีประโยชน์ในการเสริมสร้างชีวิตให้ยืนยาวและมีสุขภาพดี

เอกสารอ้างอิง / References
Frenette PS, Weiss L. Blood, 2000 Oct 1 96(7):2460-8

คุณหมอ แนะนำ ภาษาจีน ฟูคอยแดน Fucoidan 褐藻糖膠

Gel Plus UMI เพิ่มภูมิ กระตุ้นสเต็มเซลล์

ฟูคอยแดน เสริมสร้างระบบการไหลเวียนโลหิต

ฟูคอยแดนช่วยในการดูแลการไหลเวียนของเลือดและการทำงานของหัวใจ การไหลเวียนของเลือดที่เพิ่มขึ้นช่วยให้อวัยวะในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรู้สึกดีขึ้นและแข็งแรงขึ้น และลดผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการของความชราได้

นอกจากนี้ ฟูคอยแดนยังช่วยชะลออัตราการดูดซึมกูลโคส หรือน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือด อัตราการดูดซึมที่ช้าลงนี้จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและลดอัตราการ ทำลายเซลล์ต่างๆ ที่เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดสูง

เอกสารอ้างอิง / References

 • Haneji K, Matsuda T, Tomita M, Kawakami H, Ohshiro K, Uchihara JN, Masuda M, Takasu N, Tanaka Y, Ohta T, Mori N. Nutr Cancer. 2005;52(2):189-201.

 • Itoh H. Noda H, Amano H, Zhuang C, MizunoT, Ito H Res. 1993 Nov-Dec;13(6A):2045-52

 • Maruvama H, Tamauchi H, Hashimoto M, Nakano T. In Vivo. 2003 May-Jun;17(3):245-9

 • Riou D, Colliec-Jouault S, Pnczon du Sel D, Bosch S, Siavoshian S, Le Bert V, Tomasoni C, Sinquin C, Durand P, Roussakis C. Anticancer Res. 1996 May-Jun;16(3A):1213-8.

เพิ่มภูมิคุ้มกัน ควบคุมน้ำตาล ฟื้นฟูไต ป้องกันไตเสื่อม

UMI มีสารสกัดจาก ฟูคอยแดน (Fucoidan) ซึ่งนักวิทยาศาสตร์หันมาให้ความสำคัญ และ สนใจ 
เนื่องจาก ฟูคอยแดน เป็นหนึ่งในสมบัติอันล้ำค่า จากท้องทะเลลึกที่ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์มาก

ฟูคอยแดน ขจัดสารพิษและอนุมูลอิสระออกจากร่างกาย

เราทราบถึงผลที่เกิดจากการทำลายของอนุมูลอิสระแล้ว สารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ทรงพลังจะช่วยในการปรับความเป็นกลางของกระบวนการออกซิเดชั่นที่เกิดขึ้นตามอวัยวะต่างๆ รวมทั้งกระบวนการเผาผลาญในร่างกายด้วย 

ฟูคอยแดนมีคุณสมบัติของสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ช่วยให้มีท่านมีสุขภาพและร่าง กายที่แข็งแรงขึ้น

เอกสารอ้างอิง / References 

 • Ruperez P, Ahrazem O, Leal JA. Agric Food Chem. 2002 Feb 13; 50(4):840-5

ฟูคอยแดนช่วยดูแลสมดุลระบบภูมิคุ้มกัน

การวิจัยทางแพทย์พบว่า ฟูคอยแดน ช่วยปรับสมดุลของภูมิคุ้มกัน โดยเพิ่มการทำงานของภูมิคุ้มกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ ยังลดลงให้กลับมาสมดุล เมื่อถูกกระตุ้นมากเกินไป สารปรับสมดุลของภูมิคุ้มกันนี้ ทำงานโดยการปรับการสื่อสารระหว่างเซลล์

ระบบภูมิคุ้มกันนั้น เป็นรูปแบบการสื่อสารระหว่างเซลล์ ให้สามารถทำงานร่วมกันในการป้องกัน ซ่อมแซมเซลล์ ขจัดเซลล์ที่เป็นอันตรายออกไปจากร่างกาย หรือโจมตีสิ่งแปลกปลอม เมื่อแซคคาไลด์ที่ใช้ในการสร้างไกลโคลโปรตีนมีน้อย ก็จะมีผลต่อคุณภาพของการสื่อสาร

การกินอาหารที่มีแซคคาไลด์จะช่วยปรับการสร้างไกลโคลโปรตีนให้ดีขึ้น ฟูคอยแดนจะมีฟูโคสอยู่จำนวนมากซึ่งเป็นแซคคาไลด์ประเภทหนึ่งที่จำเป็น และมีน้ำตาลขนาดเล็กจำนวนมากรวมอยู่ด้วย

 

สิ่งนี้จึงเป็นกลไกอย่างหนึ่งที่ทำให้ฟูคอยแดนสามารถปรับสมดุลของภูมิคุ้มกันได้ เมื่อเข้าใจถึงไกลโคลโปรตีน และการสื่อสารระหว่างเซลล์แล้ว ก็จะสามารถบอกได้ว่าฟูคอยแดนมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากเพียงใด

เอกสารอ้างอิง / References 

 • Kuznetsova TA, Zaporozhets TS, Besednova NN, et al. Antibiot Khimioter. 2003;48(4):11-3.
 • Zapopozhets TS, Besednova NN, Loenko IuN. Antibiot Khimioter. 1995 Feb;40(2):9-13.

ฟูคอยแดน เพิ่มพลังงานและดูแลระบบทางเดินหายใจ

ฟูคอยแดนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย โดยช่วยให้ร่างกายผลิต อินเตอร์เฟอรอน- Y และอินเตอร์ลูคิน-12 องค์ประกอบสำคัญของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งช่วยเสริมสร้างการทำงานของระบบการหายใจให้เป็นปกติ

เอกสารอ้างอิง / References 

 • Granert C. Raud J, Lindquist L, Clinical and Diagnostic Laboratory Immunology, May 1998, 5(3): 322-4

ฟูคอยแดน ช่วยรักษาระดับคลอเลสเตอรอลให้เป็นปกติ

กระบวน การสร้างคลอเลสเตอรอลเกิดขึ้นในตับ ร่างกายจะผลิตคลอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) และชนิดไม่ดี (LDL)การมีสุขภาพที่ดีจะต้องรักษาระดับของ LDL และ HDL ให้เป็นปกติ

ฟูคอยแดนสามารถช่วยในการรักษาระดับของคลอเลสเตอรอลที่มีอยู่ได้ โดยควบคุมการทำงานของกระบวนการเผาผลาญกรดไขมันในตับ

เอกสารอ้างอิง / References 

 • Murata, M. et al. Journal of Nutrition, 1999 Jan:29(1):146-51.

พลังของฟูคอยแดน Power of Fucoidan วิจัยทางการแพทย์

ฟูคอยแดน สร้างการทำงานของข้อต่อให้แข็งแรง

ในปัจจุบัน ผู้คนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจต่อสุขภาพของข้อต่อและกระดูกอ่อน
ฟูคอยแดนจะตอบคำถามในเรื่องสุขภาพของข้อต่อนี้ได้

ฟูคอยแดนช่วยในการเสริมสร้างการทำงานของข้อต่อและกระดูกให้ทำงานอย่างเหมาะ สมโดยปรับกระบวนการของร่างกายให้สอดรับกัน

เอกสารอ้างอิง / References 

 • (Bartlett MR, Warren HS, Cowden WB Parish CR Immunol Cell Biol. 1994 Oct; 72(5):367-74

 • Choi EM, Kim AJ, Kim YO, Hwang JK. J Med Food. 2005 Winter;8(4):446-53.

 • Senni K, Gueniche F, Foucault-Bertaud A, Igondjo-Tchen S, Fioretti F, Colliec-Jouault S, Durand P, Guezennec J, Godeau G, Letourneur D. Arch Biochem Biophys. 2006 Jan 1;445(1):56-64.)

“ฟูคอยแดน (Fucoidan)” ชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือด

ฟูคอยแดน (Fucoidan) ลดภาวะการดื้ออินซูลิน (insulin resistance)

จากเนื้อหาก่อนหน้าได้ทราบแล้วว่า อินซูลินมีหน้าที่นำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน

ผู้ป่วยโรคเบาหวานบางรายที่มีระดับน้ำตาลสูงอาจจะไม่ได้เกิดปัญหาจากการขาดอินซูลิน
แต่เกิดภาวะการดื้ออินซูลินแทน

ภาวะการดื้ออินซูลินคือการที่เซลล์ของร่างกายไม่สามารถเปลี่ยนน้ำตาล
ให้กลายเป็นพลังงานได้ถึงแม้จะมีอินซูลินเพียงพอก็ตาม

เมื่อน้ำตาลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงาน ก็จะตกค้างอยู่ในกระแสเลือดและระดับน้ำตาลในเลือดจะสูง

Refer : งานวิจัยทางการแพทย์

“Insulin resistance is a cellular antioxidant defense mechanism”

การที่เซลล์ดื้ออินซูลินเกิดจากอนุมูลอิสระ (Free radical) ที่มีชื่อว่า Superoxides มากจนเกินไป

โดยปกติแล้วร่างกายของเราจะทำการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidants)
ประเภท Superoxide Dismutase เพื่อลดปริมาณของอนุมูลอิสระประเภท Superoxides ได้อยู่แล้ว

แต่ถ้าร่างกายสร้าง Superoxide Dismutase ได้ไม่เพียงพอที่จะขจัด Superoxides ร่างกายก็จะเกิดภาวะการดื้ออินซูลิน

โดยมีงานวิจัย 2 ฉบับที่ได้ทำการทดสอบและสรุปว่า
การที่ร่างกายได้รับ “ฟูคอยแดน (Fucoidan)” จะกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง
Superoxide Dismutase ได้ดีขึ้น ภาวะการดื้ออินซูลินจึงลดลง

Refer : งานวิจัยทางการแพทย์

Protective Effect of Fucoidan against Acetaminophen-Induced Liver Injury The Effects of Fucoidan on Rat Model of Type 2 Diabetes Mellitus

ถึงแม้ว่าจะมีอาหารเสริมที่มี “ฟูคอยแดน (Fucoidan)” จะมีขายในตลาดต่างประเทศ
แต่อยู่ในรูปแบบ เม็ด ผงหรือน้ำ

ซึ่งดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดของคนที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงได้ในปริมาณที่น้อยมาก

สารอาหารรูปแบบเจล ทำให้ผู้รับประทานสามารถดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายได้เกือบ 100% โดย “ฟูคอยแดน (Fucoidan)” ในรูปแบบเจลก็คือผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Gel PLus UMI

เพิ่มภูมิคุ้มกัน ควบคุมน้ำตาล ฟื้นฟูไต ป้องกันไตเสื่อม

UMI มีสารสกัดจาก ฟูคอยแดน (Fucoidan) ซึ่งนักวิทยาศาสตร์หันมาให้ความสำคัญ และ สนใจ 
เนื่องจาก ฟูคอยแดน เป็นหนึ่งในสมบัติอันล้ำค่า จากท้องทะเลลึกที่ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์มาก

* These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.

“ผลิตภัณฑ์ Gel PLus เจล พลัส Agel อาเจล เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเสริมอาหาร ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค, ควรกินอาหารหลากหลายครบทั้ง 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ”

Open